Phòng khám 360 Lê Hoàn

Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5T - AMBITION S

Đăng lúc: 15:02:10 05/04/2023 (GMT+7)

Hệ thống chụp MRI Ambition S 1.5T với nhiều phần mềm & được xử lý hình ảnh trên hệ thống ISP cho phép thực hiện toàn diện các kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu .

Các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Mùa đông: 7:15 - 11:45 | 13:00 - 20:15
Mùa hè: 6:30 - 11:30 | 13:30 - 20:15